Nieuws

Technische branche biedt voldoende carriere mogelijkheden voor ambitieuze vrouwen

‘Mijn werk is heerlijk concreet. Ik weet altijd precies waar ik mee bezig ben. De projecten die ik doe hebben een kop en een staart en aan het einde van de rit kan ik duidelijk stellen of het project geslaagd is of niet. Heel anders dan de bestuurskundige hoek waarin ik eerst werkzaam was. Veel zaken waar ik toen mee bezig was waren voor mij onvoldoende benoembaar en te weinig tastbaar. Niets voor mij.’

Aan het woord is Margreet Kiewiet, Project Engineer bij CLAFIS Ingenieus. Ondanks haar duidelijke B-pakket op het VWO koos de nu 43-jarige Margreet niet direct voor een carrière in de techniek. Voorafgaand aan een avondopleiding Werktuigbouwkunde ging zij Bestuurskunde studeren. Na een paar jaar als beleidsmedewerker aan de slag te zijn geweest, realiseerde Margreet zich dat deze richting haar totaal niet paste. ‘Het kwam echter op de middelbare school niet in mij op om een technische richting te kiezen. Misschien ook onbewust omdat geen enkel meisje uit mijn lichting die kant op ging en het ook niet gestimuleerd werd. Ik denk dat dat toch een rol heeft gespeeld in mijn keuze. Heel jammer achteraf.’

Productievere teams

Margreet voelt zich nu namelijk als een vis in het water binnen de nog altijd door mannen gedomineerde technische wereld. ‘Wellicht kiezen veel vrouwen bewust niet voor authentieke ‘mannenberoepen’ of functies in ‘mannenwerelden’ uit een soort angst om met mannen te moeten samenwerken. Of op z’n minst terughoudendheid daarin. Ik ervaar het werken met mannen echter alleen maar als positief.’ Vrouwen zijn volgens Margreet meer dan welkom in de techniek. ‘Vrouwen brengen andere ervaringen en perspectieven met zich mee. Wanneer vrouwen een team komen versterken, zorgt dit vaak voor verbetering in de communicatie en voor een betere sfeer op de werkvloer. Teams met mannen én vrouwen functioneren over het algemeen productiever, omdat de verschillende kwaliteiten gecombineerd worden.’

Voor de diversiteit is het altijd goed dat er een gezonde en gelijkwaardige verhouding is tussen het aantal mannen en vrouwen binnen een bedrijf. Daar is ook Vestigingsmanager Wendy Idzenga het mee eens. ‘Persoonlijk zou ik graag meer vrouwen in onze branche zien, maar krampachtig vasthouden aan quota daar geloof ik niet in. Ze moeten wel geschikt zijn en niet aangenomen worden omdat ze vrouw zijn. Ik zie vooral veel in het ontwikkelen van verschillende activiteiten om meer studenten de keuze voor techniek te laten maken. En dus ook vrouwelijke studenten. In onze wereld is goed personeel schaars. Iedereen vist in dezelfde vijver. Die vijver is echter met name gevuld door mannelijke technici. Kiezen er meer vrouwen voor techniek, wordt de vijver vanzelf groter. En dat hebben wij hard nodig om onze kenniseconomie goed draaiende te houden.’

Potentie

Zowel Margreet als Wendy hebben de indruk dat in de technische branche vrouwen weinig in de weg staat om een mooie carrière op te bouwen. ‘Sterker nog’, verklaart Wendy, ‘uit een onderzoek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) blijkt dat vrouwen met een opleiding aan een technische hogeschool of universiteit in potentie sneller carrière kunnen maken dan hun mannelijke collega’s. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een methode die kijkt naar ‘learning agility’: het vermogen en de bereidheid te leren van ervaringen en dit direct toe te passen in nieuwe situaties. Opvallendste uitkomst van het onderzoek dat vorig jaar werd uitgevoerd, is zelfs dat vrouwen op alle vijf succesfactoren beter scoren dan mannen. Vrouwen blijken vooral veel bewuster bezig te zijn met hun eigen ontwikkeling en meer gericht op de dynamiek van een groep. Daarnaast hebben ze een grotere interesse in het effect van emoties, zijn minder eigenwijs en stellen zich bescheidener op.’

Eigen keuzes

Het lijkt er volgens Margreet en Wendy op dat het veelal de eigen keuzes zijn die ervoor zorgen dat de loopbanen van vrouwen anders verlopen. Vrouwen in Nederland zijn in vergelijking met de ons omringende landen sneller geneigd te gaan parttimen. Zelfs voordat er kinderen komen. Margreet: ‘In mijn omgeving hoor ik bovendien vaak dat vrouwen met schoolgaande kinderen ook nog eens waarde hechten aan een ‘dag voor hunzelf’. Dat zul je een man minder snel horen zeggen. Zo houden we met z’n allen het beeld in stand dat vrouwen hun carrière ondergeschikt maken, terwijl werk en privé echt prima samen kunnen gaan. Voor zowel mannen als vrouwen. Ik werk 32 uur verspreid over vijf dagen. Drie dagen in de week ben ik in de middag thuis als de kinderen uit school komen. Ook mijn man werkt parttime en is één middag in de week thuis. Inmiddels zijn de kinderen oud genoeg om één keer in de week alleen thuis te zijn. Prima geregeld. Het is echter wel grappig dat de 36 uur van mijn man door onze omgeving nog vaak als ‘weinig’ bestempeld wordt en mijn 32 uur als ‘veel’.’

CLAFIS voert geen proactief vrouwenbeleid. ‘Maar wij maken het wel mogelijk om parttime te werken’, aldus Wendy. ‘Voor zowel mannen als voor vrouwen! Ook voor diegenen die managementfuncties bekleden binnen ons bedrijf. Het aantal vrouwen binnen onze organisatie groeit gestaag, maar nog te weinig naar mijn zin. Zeker als het gaat om de echte technische functies. En dat terwijl bewezen is dat teams met zowel mannen als vrouwen creatiever zijn, innovatiever te werk gaan en ook de besluitvorming gaat beter. Dus kom maar dames! Kansen genoeg bij CLAFIS. Als je ze zelf maar wilt grijpen.’

Op dit moment is er veel vraag naar technici en die vraag blijft alleen maar toenemen. Ook binnen CLAFIS. Wil jij meer weten over de verschillende carrière mogelijkheden binnen ons bedrijf, bekijk dan eens onze vacatures of doe een open sollicitatie.