Nieuws

CLAFIS continueert samenwerking met Gasunie in nieuwe combinatie

Gasunie heeft deze week de nieuwe raamovereenkomst definitief gegund aan de combinatie CLAFIS/Brunel/RedWave/Arcadis (CBRA), waarin CLAFIS als penvoerder optreedt. Het contract loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2023 en kan verlengd worden tot 1 januari 2027.

De gunning van deze aanbesteding betekent voor CLAFIS een continuering van de dienstverlening. “Wij hebben veel collega’s werkzaam bij Gasunie,” verklaart Bob Schipper van CLAFIS. “Het feit dat we dit contract in de combinatie gegund hebben gekregen, betekent dat zij hun werkzaamheden daar kunnen blijven uitvoeren en verder kunnen optimaliseren.” CLAFIS was de afgelopen jaren al als voorkeursleverancier betrokken bij Gasunie. Het nieuwe raamcontract wordt dan ook gezien als een bevestiging van een goede samenwerking. “We stellen de vraag van de klant altijd centraal,” verklaart vestigingsmanager Wendy Idzenga. “We gaan uit van het vinden van de beste oplossing en hebben daarin de flexibiliteit om naar verschillende mogelijkheden te kijken. Welke behoefte is er en welk type dienstverlening past het beste bij de uitdaging van de klant? We diepen het uit en regelen het. We zijn dan ook erg blij dat we dit, in deze mooie combinatie, de komende jaren weer mogen voortzetten voor Gasunie.”

Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport hogedruknetten in Europa en omvat meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangststations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt ongeveer 125 miljard kubieke meter. Gasunie moet de komende jaren flink aan de slag om de energietransitie waar te kunnen maken. Een mooie uitdaging waar veel specifieke technische kennis voor nodig is. CBRA heeft in de aanbesteding goed aan kunnen tonen over de juiste kennis te beschikken. De raamovereenkomst tussen Gasunie en de combinatie wordt afgesloten voor het ondersteunen van projecten met technische engineering, projectmanagement en constructietoezicht. CBRA kan daarnaast als voorkeursleverancier meedraaien in het doen van projecten voor Gasunie.

Meer weten over de nieuwe raamovereenkomst neem dan contact op met Bob Schipper, contactpersoon CBRA: tel. 06-57218452 of via b.schipper@clafis.com.