Nieuws

Academy: Bezoek aan bouw aquaduct Drachtsterweg

Om het meest ingenieuze te kunnen bieden is het belangrijk dat wij met elkaar in gesprek blijven en onze kennis en vaardigheden uitwisselen. Vandaar dat we de CLAFIS Academy hebben opgericht! Hiermee richten we ons op verdieping en reflectie over ontwikkelingen binnen onze vakgebieden. Want de techniek staat nooit stil! Wij dus ook niet.

Aquaduct Drachtsterweg

Collega’s uit het expertiseteam Realisatie brachten op vrijdag 31 maart een bezoek aan de werkzaamheden rondom de bouw van het aquaduct Drachtsterweg in Leeuwarden. Thedo Mienstra, Uitvoeringsmanager bij CLAFIS, nam zijn collega’s mee en sprak over zijn werkzaamheden op dit project.

Het project ‘Realisatie aquaduct Drachtsterbrug’ is onderdeel van het overkoepelende Leeuwarden Vrij Baan project. Hier wordt gewerkt aan de verbetering van de bereikbaarheid van Leeuwarden. Als Uitvoeringsmanager op dit project ben ik verantwoordelijk voor het begeleiden van de uitvoering vanuit de opdrachtgeverskant. Het bouwen van een aquaduct bestaat uit vele technische facetten. Het is mijn taak om deze facetten te managen, zowel binnen het team van de uitvoeringsbegeleiding van de opdrachtgever, maar ook tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De ontwerpen, werkplannen, berekeningen en dergelijke worden beoordeeld door het team en tijdens de realisatie ziet deze er op toe dat het buiten zo wordt gemaakt als vooraf bedacht.

Maar ook omgeving is een belangrijke factor in het project. Het aquaduct wordt midden in een woonwijk aangelegd wat natuurlijk de nodige overlast met zich meebrengt. Denk hierbij onder andere aan geluid, trillingen en schades. Een bezoek aan deze bewoners staat dan ook elke week wel in mijn agenda. Bij schades heb ik overleg met de verzekeraar en schade-expert om alles volgens het schadeprotocol af te handelen.

Het project kent vele stakeholders die allemaal meegenomen moeten worden genomen in het uitvoeringsproces. Vooraf zijn de wensen en eisen opgehaald en vertaald in het contract (UAV-GC). Wanneer een onderdeel van het project gereed is, dient het opgenomen, opgeleverd en overgedragen te worden aan de desbetreffende stakeholder. Dit is een langdurig en intensief traject. Het contract is een aantal jaren geleden opgesteld met de input van de stakeholders. Intussen zijn we al wat jaren verder en zijn de medewerkers van toen niet meer werkzaam of hebben een andere functie bij de desbetreffende stakeholders. De nieuwe medewerkers hebben geen kennis van het huidige contract en hoe het tot stand is gekomen. Dit maakt opleveren en overdragen lastig en intensief.

In 2010 is men begonnen met het opstellen van het contract Aquaduct Drachtsterweg. Aannemer Heijmans heeft de aanbesteding gegund gekregen en is in 2014 gestart met de uitvoering. Het gehele project zou eind 2015 gereed zijn, maar door tegenslagen is het enorm vertraagd. De problemen zaten met name in de bodem. Er was van een waterremmende leemlaag uitgegaan, echter deze laag liet aanmerkelijk meer water door dan aangenomen. Dit betekende dat bedachte oplossingen niet meer gerealiseerd konden worden. Er werd toen gekeken naar alternatieven. Deze alternatieven hadden volgens de opdrachtgever te veel effect op de omgeving en voldeden niet aan het contract. Het werk heeft hierdoor een tijd stilgelegen. Het zag er lange tijd naar uit dat het verschil van mening door de rechter moest worden opgelost, maar er is op het laatste moment een overeenkomst tussen ON en OG afgesloten. Dit leidde tot een ommekeer in het project. Men is nu weer volop aan de slag. De afgesproken mijlpalen zijn ambitieus, maar haalbaar. Om dit te bereiken is veel inspanning nodig van beide partijen, maar de mijlpaal ‘verkeer door aquaduct 31 augustus 2017’ wordt gehaald. Het gehele project dient 15 december 2017 gereed te zijn. Deze mijlpaal staat onder druk en zal nog moeilijk worden. Maar beide partijen doen er gezamenlijk alles aan om het te halen.’

Wil jij ook bij een CLAFIS Academy aanwezig zijn? Kijk dan eens op Werken bij CLAFIS. We zijn altijd op zoek naar nieuwe Clafisten, dus wie weet ben jij er de volgende keer bij.