Energiekennisbedrijf DNV KEMA zal circa 70 miljoen Euro investeren in de uitbreiding van zijn kortsluitlaboratorium in Arnhem.

DNV KEMA is op dit moment haar kortsluitlaboratorium aan het uitbreiden, om aan de toekomstige eisen van klanten te kunnen voldoen, en haar leidende positie in de wereld te kunnen behouden. De uitbreiding is een investeringsproject van tientallen miljoenen. Er wordt een generatorhal gebouwd waar twee kortsluitgeneratoren op funderingsblokken met veerpakketten worden geplaatst.

Verder huisvest het gebouw apparatuur welke benodigd is voor het doen van kortsluitbeproevingen. Daarnaast worden 4 fundamenten voor kortsluittransformatoren gerealiseerd, en funderingen voor een hoogspanning schakeltuin. De bouwkuip is gerealiseerd met een CSM-wand en een waterglasinjectie om grondwater tegen te houden.

Onze betrokkenheid

CLAFIS is verantwoordelijk voor het bewaken van de bouwwerkzaamheden en is dagelijks aanspreekpunt voor de uitvoerende functionarissen en meerdere betrokken aannemers.

Het betreft een Design en Construct contract waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie, en de kwaliteitsborging. Het hele project wordt in Systems Engineering uitgewerkt en voor de engineering wordt gebruik gemaakt van 3D BIM. De Site Manager van CLAFIS voert risico-gestuurde toetsingen hier op uit. CLAFIS draagt bij aan het risicomanagement en wijzigingenbeheer van het project.