De gasopslag Norg is een van de ondergrondse gasopslagen van NAM. Het bestaat sinds 1997 en maakt gebruik van een voormalig gasveld.

‘s Zomers injecteert NAM aardgas in het lege gasveld, in de winter levert NAM dit aardgas zodra dat nodig is. Op de ondergrondse gasopslag zijn bouwploegen bezig om een nieuwe meetstraat te bouwen, waarmee het in- en uitgaande gas nog nauwkeuriger kan worden gemeten. De boringen werden voorbereid en hebben inmiddels plaats gevonden in 2012. Het boren moet onafgebroken dag en nacht, zeven dagen in de week gebeuren, voor een periode van zo’n drie maanden. Hiervoor wordt een speciale boortoren gebruikt, die stiller is en minder licht geeft dan zijn voorgangers. Daarnaast worden op deze ondergrondse gasopslag aanpassingen gedaan aan de installatie en wordt onder meer in 2014 een nieuwe compressor geplaatst naast de bestaande twee compressoren.

Onze betrokkenheid

CLAFIS zorgt voor uitvoeringsbegeleiding en daarmee verantwoordelijk voor de juiste tekeningen en bijbehorende documentatie van de ondergrondse gasopslag.

Ook voor de uitvoering van alle werkzaamheden op elektrotechnisch en instrumentatie gebied. Daarnaast zijn we medeverantwoordelijk voor de veiligheid rondom de uitbreiding van de gasopslag in Langelo. Hier werkt men aan een capaciteitsuitbreiding van de gasopslaginstallatie. Omdat het Groningse-gasveld steeds leger wordt, neemt de druk langzaam af. Met behulp van de capaciteitsuitbreiding en de ondergrondse gasopslag houdt de gasbel het nog decennia vol om ons te voorzien van gas.