Verbetering Waddenzeedijk Ameland

Omdat de waterkering op Ameland niet meer voldoet aan de landelijke veiligheidseisen werkt men over een lengte van 16,5 kilometer hard aan de verbetering van de Waddenzeedijk. De dijk wordt versterkt door het aanbrengen van verschillende soorten bekleding en de kruin wordt met gemiddeld 35 centimeter verhoogd. Het beoogde eindresultaat van het grootste project ooit van Wetterskip Fryslân (totale kosten begroot op 77 miljoen euro), is een toekomstbestendige Waddenzeedijk die binnen het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende vijftig jaar veiligheid voor hoog water aan het eiland kan bieden.  

Grote bult klei

Aannemerscombinatie Van Den Herik Sliedrecht – Jansma Drachten werkt in opdracht van Wetterskip Fryslân aan de dijkverbetering op Ameland. Sinds oktober 2015 is CLAFIS via onderaannemer Brandsma Digitaal Meten betrokken bij de survey en het ontwerp van dit project. Het onderste deel van de dijk krijgt aan de zeezijde een nieuwe bekleding van  breuksteen. Het fietspad, de inspectieweg van het waterschap, wordt daarnaast verhoogd. Men verwijdert de huidige grasmat waarna een deel van de dijk een laag van open steenasfalt krijgt. Vervolgens krijgt de dijk een nieuwe kleilaag van categorie 2 klei waarna tot slot een toplaag ingezaaid met graszaad wordt aangebracht.

“Ik ben betrokken bij het maken van het uitvoeringsontwerp (UO) van dit project. Aan de hand van de ontwerpuitgangspunten maken we met behulp van Civil 3D het UO,” aldus Marcel Poelstra, civiel technisch Engineer bij CLAFIS. Het UO dient als basis voor het maken van de machinemodellen die de uitvoering faciliteren. “Zo weet een kraanmachinist aan de hand van de machinemodellen bijvoorbeeld hoe diep en hoe breed hij moet graven.”

Marcel heeft op het project veel kennis met betrekking tot waterbouw en dijken opgedaan. “Het stadium waarbij ik niet beter wist dan dat een dijk voornamelijk een grote bult klei met hier en daar wat stenen is, ben ik ver voorbij,” lacht Marcel. “Wat het voor mij interessant maakt als civiel ingenieur, is dat je onderdeel uitmaakt van toonaangevende projecten die het beeld van landschappen en omgevingen bepalen. Door mee te werken aan dit soort projecten help je toch mee aan het schrijven van een klein stukje geschiedenis.”

Meer informatie
Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Patrick ten Brink, telefoonnummer (0513) 64 07 98 of via p.tenbrink@clafis.com.

Gerelateerde vacature

Meer projecten

MEER PROJECTEN

Uitgelichte vacatures

ALLE VACATURES