Tijdsdruk en omgevingsinvloeden maken werk bijzonder uitdagend!

CLAFIS collega’s Marieke Simons en Johan Mulder werken in Utrecht aan het project HOV Busbaan Transwijk. De gemeente is bezig met een grote aanpak van de stad. Binnen diverse projecten worden onder meer het stationsgebied én diverse infrastructurele aanvoer- en afvoerroutes op de schop genomen. Eén van deze projecten is het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-netwerk waarin de gemeente inzet op een betere doorstroming van het openbaar vervoer.

HOV Busbaan Transwijk

Het project HOV Busbaan Transwijk is onderdeel van het HOV netwerk dat loopt van Utrecht Centraal, via Papendorp, naar Vleuten. Onderdeel hiervan is de vrije busbaan die door de wijken Transwijk en Kanaleneiland gaat. Reistijd reducering, het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer en het autoluw maken van de binnenstad, is daarbij de belangrijkste doelstelling. Door de vernieuwing zal de busbaan niet meer kruisen met het autoverkeer wat ervoor moet zorgen dat de bussen tussen Vleuterweide en het Centraal Station beter kunnen doorrijden. Om dit te realiseren bevat de toekomstige busbaan op het traject Transwijk twee onderdoorgangen. Eén onder het 5 Meiplein en één onder het Anne Frankplein. De busbaan Transwijk moet uiterlijk eind 2019 klaar zijn. Het project HOV Busbaan Transwijk bevindt zich in de voorbereidingsfase. In deze fase worden diverse kabels en leidingen, waaronder stadsverwarming, gas, elektra, internet en water verlegd, verwijderd of geoptimaliseerd. Al deze werkzaamheden aan de kabels en leidingen vertegenwoordigen een bedrag van circa 7,5 miljoen euro. Deze verleggingen en/of verwijderingen zijn nodig om de herinrichting van de bovengrond en de busbaan mogelijk te maken. Het gebrek aan ruimte en het voorkomen van verkeershinder, maakt deze klus erg complex. Alle aanpassingen in de kabels en leidingen moeten voor 1 oktober aanstaande gerealiseerd zijn. Deze deadline is erg strak omdat vanaf dat moment de aanleg van de busbaan begint én omdat er na deze datum niet meer gewerkt mag worden aan het netwerk van de stadverwarming.

Naast de kabels en leidingen spelen bomen en fietsers een belangrijke rol binnen de gemeente Utrecht. De gemeente vindt de bomen in het gebied van essentieel belang voor een prettige en gezonde stad. De gemeente verplaatst en kapt alleen als dat echt nodig is. Voor het project HOV Busbaan Transwijk worden 127 bomen verplant en 161 bomen gekapt. De gekapte bomen zullen zo veel mogelijk vervangen worden door nieuwe bomen. Voor de fietsers worden tijdens de realisatie de bestaande routes gehandhaafd of een alternatief aangeboden. Fietsers en voetgangers zullen op deze wijze zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Bekijk hier de ontwerptekening.

Marieke , Johan en CLAFIS

Zowel Marieke Simons als Johan Mulder zijn vanuit CLAFIS werkzaam aan het project HOV Busbaan Transwijk in Utrecht. Johan maakt momenteel deel uit van het IPM-team als Projectmanager/conditieleider Ondergrondse Infrastructuur en is dagelijks bezig met het afstemmen, controleren en plannen van de technische kant van de verplaatsing, vervangingen en het verwijderen van diverse kabels en leidingen binnen het gebied.

Hij overlegt onder meer met alle netbeheerders en andere stakeholders over de aanpassingen die in het traject gedaan worden en bespreekt wekelijks de planning op dag niveau. ‘Met name de planning komt erg nauw. We willen zo weinig mogelijk hinder veroorzaken voor omwonenden, fiets- en autovervoer en de netbeheerders. Daarnaast zit je met een strakke deadline. Strakke controle hierop is dan ook essentieel.’ Johan combineert zijn werkzaamheden in Utrecht met de functie Projectmanager Infrastructuur binnen CLAFIS waarin hij onder meer werkzaam is voor de Centrale Project Organisatie (CPO). In deze combinatie houdt hij enerzijds op de projectlocatie de verbinding met het werkveld en anderzijds de commerciële verbinding binnen CLAFIS. Zo levert hij een bijdrage aan de professionalisering van CLAFIS.

Marieke is daarentegen volledig werkzaam als Project-assistent binnen het project. Zij biedt ondersteuning aan het project vanuit het IPM-team en werkt hierdoor veel met Johan samen. Waar Johan aan de technisch kant van de kabels en leidingen zit, houdt Marieke zich vooral bezig met het proces.

Met name het samenwerken binnen de projecten spreekt Marieke erg aan. ‘Je werkt in de diverse projecten binnen de gemeente Utrecht regelmatig met dezelfde personen samen, bijvoorbeeld met de netbeheerders. Hierdoor bouw je snel een goed contact op. Door deze band kun je sneller schakelen als er aanpassingen zijn en dat maakt het werk een stuk interessanter’. Johan en Marieke werken op het project veel samen en zitten vaak in dezelfde overleggen en vergaderingen. ‘Het is een stukje bevestiging van onze groeiambitie’, concludeert Johan. ‘Het is mooi dat CLAFIS een steeds grotere vertegenwoordiging krijgt binnen de diverse projecten in Utrecht.

Meer informatie
Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Johan Mulder,telefoonnummer (06) 41 14 22 75 of via j.mulder@clafis.com of Marieke Simons, telefoonnummer (06) 15 55 58 03.

Meer projecten

MEER PROJECTEN

Uitgelichte vacatures

ALLE VACATURES