Integraal Project Management

Enkele jaren geleden introduceerde Rijkswaterstaat het IPM (Integraal Project Management) model. Met deze methode werden grotere infrastructurele projecten gestandaardiseerd en dus ook beter beheersbaar gemaakt. Een methode die daarom door verschillende type organisaties is overgenomen. Zo ook door CLAFIS.

CLAFIS en IPM

Niels Koenekoop maakt als Technisch Adviseur onderdeel uit van het Technisch Team binnen het IPM-team. Dit komt samen onder de afdeling PPO Vaarwegen A. Samen met projectmanagement, omgevingsmanagement, projectbeheersing en contractmanagement zorgen zij ervoor dat de processen binnen een project goed op elkaar worden afgestemd. Momenteel bestaat het technisch team uit 10 personen. Hierbij is expertise op alle technische gebieden aanwezig.

Dat maakt deze rol niet alleen erg leuk en afwisselend, het is ook noodzakelijk. Zeker als je weet dat dit IPM-team verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het areaal Noordzeekanaal. Dit kanaal vormt de verbinding tussen de Noordzee en de haven van Amsterdam, waarbij we de verbinding naar het Markermeer en het Amsterdam-Rijnkanaal niet mogen vergeten. Het Noordzeekanaal bestaat onder andere uit havenhoofden, waterkeringen, sluizen, gemalen en diverse steigers. Al deze objecten, moeten worden onderhouden zodat het vaarverkeer veilig doorgang kan vinden en de waterveiligheid wordt gewaarborgd.

De verbindende factor

Het projectteam waar Niels deel van uitmaakt, is de verbindende factor tussen de aannemer die het onderhoud uitvoert, en het team Assetmanagement die verantwoordelijk is voor het vormgeven voor het beheer en onderhoud van dit vaarwegenetwerk. Met zijn team kijkt Niels kritisch naar het nut van bijvoorbeeld verbetervoorstellen, die niet alleen noodzakelijk moeten blijken, maar ook binnen het budget moeten passen. Inmiddels loopt het huidige prestatiecontract binnenkort af, en is het IPM team naast de reguliere werkzaamheden, gestart met het opstellen van een nieuw meerjarig prestatiecontract.

Een thuiswedstrijd

Toevallig of niet… Niels is geboren en getogen in Haarlem – en dus opgegroeid nabij het Noordzeekanaal. Zijn werk krijgt hiermee dan ook gelijk een persoonlijk tintje. We kunnen het nog persoonlijker maken door je te vertellen dat de appel niet ver van de boom valt. De vader van Niels was Civiel Ingenieur waarbij zij met het gezin zelfs enkele jaren in Oslo hebben gewoond, zodat zijn vader kon werken aan een zogenoemd ‘protective barrier’ rondom een permanent olieveld in de Noordzee.

Door zijn studie Constructieve Waterbouwkunde, heeft Niels zijn intrinsieke interesse en expertise kunnen versterken. Dat hij nu zijn technische kennis kan inzetten op een project als deze, is hem dan ook op het lijf geschreven. Ooit hoopt hij nog zijn expertise in te kunnen zetten op projecten wereldwijd, waarbij zijn voorkeur uitgaat naar waterbouwkundige projecten. Dat laatste is nog toekomstmuziek, want voor de komende jaren ziet Niels nog voldoende uitdaging in zijn huidige werkzaamheden.

Diverse projecten

In zijn werk als Technisch Adviseur is Niels nooit alleen met 1 project bezig. Juist omdat RWS complexe projecten in haar portefeuille heeft is er eigenlijk altijd wel overlap. Of zijn er raakvlakken binnen het areaal waar rekening mee moet worden gehouden. De afwisseling en diversiteit in zijn rol maakt het dat hij zichzelf kan blijven ontwikkelen. Dat hij dan ook nog bij een opdrachtgever mag werken die eigenlijk 24 uur per dag actief is om onze leefomgeving veilig en leefbaar te houden, daar kan Niels alleen maar heel erg trots op zijn!