Veelzijdigheid maakt werk bijzonder

CLAFIST Berry Speek voert op dit moment projecten uit bij het Waterschap Vechtstromen. Vier projecten die allen in een verschillende fase zitten, op verschillende locaties en waarin hij verschillende rollen uitvoert.

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen is het waterschap dat verantwoordelijk is voor het gebied in en rond Emmen, Coevorden, Almelo, Hengelo en Enschede. De taken van het waterschap zijn onder te verdelen in het zuiveren van afvalwater, de veiligheid van het water en het beheren van het waterpeil. Berry is werkzaam binnen de zuivering van het afvalwater. In het hele beheersgebied van het waterschap wordt in 23 zuiveringsinstallaties het afvalwater gezuiverd. Het overgebleven slib wordt op sommige zuiveringen gebruikt om energie mee op te wekken. Zo wordt afval (slib) omgezet in grondstof. Eén van de manieren waarop het waterschap werkt aan zijn duurzaamheidsdoelstellingen.

‘De diversiteit en de flexibiliteit maakt het werk interessant en zorgt voor de nodige afwisseling’

Als adviseur civiele techniek bij CLAFIS is Berry momenteel betrokken bij vier verschillende projecten. Binnen die vier projecten is hij steeds in een verschillende rol én in verschillende fases werkzaam, wat het werk erg interessant maakt. Zo heeft Berry binnen het project op de zuivering Almelo-Sumpel naast een adviserende rol ook het dagelijks toezicht. Op het project ‘Vervangen Ontvangwerk’ op de zuivering van Emmen heeft hij een adviserende rol waarin hij zowel opdrachtnemers als directie adviseert en waar nodig ondersteunt. Daarnaast heeft hij voor twee rioolgemalen werkzaamheden in de ontwerp en voorbereidingstrajecten begeleid. Bij dit project zijn de bestekken inmiddels geschreven en aanbesteedt en is het project in uitvoering gegaan.

Berry en CLAFIS

In 2015 koos Berry voor CLAFIS toen hij zijn contract met zijn vorige werkgever opzegde. ‘Bij de eerste gesprekken met Martijn ter Avest, projectmanager civiele techniek bij CLAFIS, was er door het persoonlijke gevoel bij CLAFIS meteen een klik. Daarnaast zit de organisatie in de regio wat ik persoonlijk een groot voordeel vind’, zo kijkt Berry, die al ruim twintig jaar werkzaam is in verschillende functies binnen de civiele techniek, terug op deze overstap.
Tussen 2008 en 2014 was Berry, vanuit zijn vorige werkgever, al eens werkzaam in dezelfde functie bij het waterschap. ‘Toen de waterschappen Regge & Dinkel en Velt & Vecht in 2014 fuseerden, konden er geen lange termijn projecten worden aangegaan, waardoor mijn werkzaamheden minder werden. Nog geen jaar later kwam ik, vanuit mijn nieuwe rol binnen CLAFIS, terug bij het waterschap om me wederom bezig te zijn met de rioolwaterzuivering, persleidingen en rioolgemalen.’

Berry zit erg op zijn plaats bij CLAFIS. ‘De verbinding tussen het waterschap, CLAFIS en ikzelf is beter dan bij mijn voorgaande werkgever. Hier ben ik geen nummer, we hebben vaker contact, meer overlegmomenten en ik word betrokken bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. De expertisebijeenkomsten zijn hier een mooi voorbeeld van.’ Daarnaast is Berry nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van CLAFIS als ingenieursbureau en ondersteunt hij enerzijds de combinatie CLAFIS en Emmtec en anderzijds het waterschap, zoals overeengekomen in een raamovereenkomst.

MEER WETEN OVER ONZE CIVIELE PROJECTEN?

Neem dan contact op met Henry Boelens (074) 26 70 713 of via h.boelens@clafis

Meer projecten

MEER PROJECTEN

Uitgelichte vacatures

ALLE VACATURES