Arnold Meilof is als projectengineer van CLAFIS werkzaam bij Enexis. In deze rol is hij onder andere verantwoordelijk voor de realisatie van de capaciteitsvergroting in de elektrische netten binnen de Enexis regio’s. Dit is noodzakelijk vanwege de toenemende vraag aan transportcapaciteit door de energietransitie – van gas naar elektriciteit. Maar ook door de toenemende elektriciteit, waarbij je kunt denken aan elektrische auto’s en daarnaast het faciliteren van zonne- en windparken.

enexis regio's

Hoe groot zijn de projecten van Arnold?

De projectgrootte varieert van enkele weken tot enkele jaren. De inhoud wisselt van begin engineering tot oplevering en nazorg. Als lezer begrijp je waarschijnlijk dat de projecten waarmee Arnold bezig is enorm variëren als je het hebt over de projectgrootte. Als je kijkt naar de begin engineering tot en met de oplevering en nazorg, ben je bij het ene project een paar weken zoet: waar het andere project soms jarenlang je aandacht vraagt.

Waar werkt Arnold nu aan?

Op dit moment is Arnold bijvoorbeeld bezig met een uitbreiding op station Vroomshoop. Dit station zit inmiddels ‘vol’. Dit betekent dat al het vermogen gebruikt wordt en er geen verbruikers meer bij kunnen. Om verder te kunnen, moet de capaciteit worden verhoogd. Aan de ene kant door het beschikbare vermogen naar 90MVA te verhogen, aan de andere kant door meer aansluitmogelijkheden (velden) te maken voor nieuwe verbruikers of opwekkers. Als Projectengineer zorgt Arnold ervoor dat dit project geheel geautomatiseerd en beveiligd wordt uitgevoerd:

‘Door automatisering kunnen vanuit een centraal punt, het bedrijfsvoeringscentrum, stations in het hele verzorgingsgebied gemonitord en bediend worden. Beveiliging zorgt ervoor dat, als er ergens iets misgaat – bijvoorbeeld als een graafmachine een kabel beschadigd, de stroomvoorziening onderbroken wordt. Hierdoor wordt grotere schade voorkomen, zowel technisch als economisch’ – Arnold Meilof, projectengineer bij CLAFIS

onderstation

E-houses, een project van de toekomst

Naast station Vroomshoop, staat er ook een ander project op de agenda. Binnenkort start Arnold met ‘E-house projecten’. E-houses zijn een soort mobiele mini-onderstations, waarmee veel sneller dan met conventionele bouw uitbreiding gerealiseerd kan worden. Deze verhoogde snelheid is nodig om aan de energievraag(/opwek) te kunnen voldoen. Het is natuurlijk fantastisch dat je als Projectengineer kunt meewerken aan projecten van de toekomst. Daarnaast maakt het multidisciplinaire karakter van het team het ieder dag leuk en weer uitdagend om aan dit soort type projecten te werken!

E-house