Om een moderne stad, zoals Schiphol inmiddels ook wel genoemd mag worden, 24/7draaiende te houden, is veel energie nodig. Aan elektra alleen verbruikt de luchthaven jaarlijks meer dan 175 miljoen kWh. Dat is net zoveel als ruim 50.000 gezinnen op jaarbasis samen verbruiken.

Ook Schiphol heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Om het energieverbruik te verminderen onderneemt de luchthaven dan ook diverse energiebesparende maatregelen.

Schiphol mag zich het tweede luchtvaartknooppunt ter wereld noemen. Na luchthaven Frankfurt am Main heeft Schiphol met 52.000 aansluitingen het grootste aantal mogelijke verbindingen. Binnen Europa staat Schiphol op een derde plaats als het gaat om passagiersaantallen. In het eerste halfjaar van 2016 vlogen 29,7 miljoen mensen via Amsterdam. Dat is bijna 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De luchthaven heeft de ambitie om in 2025 ruim 80 miljoen passagiers per jaar op te kunnen bedienen. Om dit te kunnen realiseren heeft Schiphol het ‘Masterplan 2025’ in het leven geroepen. Dit plan behelst uitbreiding van de pieren ten zuiden van de huidige B-pier en de aanleg van een nieuwe vertrek- en aankomsthal.

Uit voor de hand liggende duurzaamheidsoverwegingen zijn diverse energiebesparende maatregelen ook onderdeel van dit Masterplan. Zo zal de komende tijd de complete energiecentrale van diverse terminals gemodificeerd worden. Er worden duurzame vervangingen uitgevoerd op de bestaande installaties voor het leveren van onder andere warme- en koele lucht en noodstroom. Denk hierbij niet alleen aan vervanging van de WKK, NSA, Trafo’s, CV en koelinstallaties, maar ook aan de aanleg van WKO-installaties én een aantal voetbalvelden grote PV-installatie.

Op naar een sterker Schiphol

Naast het verduurzamingsprogramma investeert Schiphol in de capaciteit en kwaliteit van de mainport Schiphol door de uitbreiding van lounges en bijbehorende winkelcapaciteit en winkelkwaliteit. De nieuwe A-pier wordt eind 2019 opgeleverd en de werkzaamheden voor de nieuwe terminal moeten volgens planning eind 2023 afgerond worden. Door de aanleg van de A-pier en bijbehorende terminal hoeven passagiers die op Schiphol overstappen niet ver te lopen wat het comfort moet verbeteren. De plannen voor de pier en terminal zijn de eerste in een reeks van vernieuwingen. De komende jaren wil Schiphol ook investeren in het stationsgebied, het busstation, Schiphol Plaza en het Jan Dellaertplein.

Onze betrokkenheid

Tijdens de renovatie van dit werk mogen de operaties op de luchthaven niet belemmerd worden en dienen alle bedrijfsprocessen ononderbroken doorgang te vinden.

Met de verduurzaming van de hoofdprocessen moeten ook alle secundaire processen aangepakt worden in verband met veranderende temperatuurtrajecten. Ook het integraal testen en gereed opleveren van het werk vindt plaats. CLAFIS controleert en adviseert hier op het gebied van klimaattechniek tijdens de verbouwing van diverse concessionarissen, terminaldelen en pieren op Schiphol. Eindresultaat moet een veilige, duurzame en ononderbroken vervanging van de meest kritische bedrijfsonderdelen van de luchthaven Schiphol zijn.