Aanpassing van de Berkel

Wist je dat er tot de jaren 60/ 70 regelmatig overstromingen in de Achterhoek waren? Het water dat zijn oorsprong heeft in Duitsland, kon bij hoge afvoerstanden alle kanten opstromen, totdat de Berkel gekanaliseerd werd, met goede stevige kades, waardoor het water snel afgevoerd kon worden. Een heel verschil als je kijkt naar de huidige klimaatveranderingen, waar we juist weer meer water willen behouden!

Ellen Rijsdijk weet hier alles van. Als Projectleider en Omgevingsmanager (i.s.m. de gebiedskenner), werkt Ellen aan de aanpassing van de Berkel. Doel van het project is, om binnen 3 à 4 jaar het grondwaterpeil van de Berkel te bevorderen, en nieuwe natuur te creëren. Samen met een team van specialisten, wordt er momenteel een plan geschreven dat uiteindelijk buiten gerealiseerd moet worden.

‘We onderzoeken of het omhoog brengen van de bodem van de Berkel en het verlagen van de kade op een aantal locaties, het gewenste resultaat geeft. Bij hoge waterstand kunnen delen inunderen waarmee het grondwaterpeil omhoog kan komen. In wat meer droge tijden hopen we dan meer water te hebben. Tevens wordt aan één oeverzijde het talud flauwer en worden hier bosschages gepland. Hiermee ontstaan schaduwrijke plekken wat weer voor vislarven en andere insecten bescherming biedt.

Het mooie aan deze combinatierol is dat het heel afwisselend is. Je hebt met diverse stakeholders te maken. De ene dag sta je met je voeten in de klei voor een overleg met een agrariër over de vraag of een stuk land mag inunderen, en de andere dag loop je het Provinciehuis in om bodemafgravingen af te stemmen. Het is leuk dat je zowel op inhoud als op proces betrokken bent binnen het project. Ook met de wetenschap dat dit soort projecten momenteel landelijk op verschillende locaties worden uitgevoerd. Je geeft als Projectleider/ Omgevingsmanager kleur en draagkracht aan een visie waar de samenleving straks hopelijk blij mee is en ervan kan genieten. Een mooi streven, waar ik graag aan meewerk!