30 juli 2018 In de media

Recruiters hechten steeds meer belang aan referral recruitment. Ze zetten LinkedIn daarentegen steeds minder in als wervingsinstrument. Het belang en de effectiviteit ervan daalt al enkele jaren op rij in de ogen van recruiters.

Dit blijkt uit de Stand van Werven 2018, het jaarlijks onderzoek onder wervingsprofessionals dat voor het vijfde jaar op rij is gehouden door opleidingsinstituut Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. De rode draad in de uitkomsten van het onderzoek is de confrontatie met een steeds krappere arbeidsmarkt. “De middelen die gericht zijn op actieve baanzoekers zijn niet meer voldoende om alle vacatures te vervullen. Talent heeft het voor het uitkiezen, dus een verleidelijke benadering met verrassingselementen zorgt voor een streepje voor op de concurrent”, aldus de onderzoekers.

Het kanaal dat de meeste toptalenten aanlevert

De medewerkers die al in huis zijn worden steeds meer gezien als een effectief wervingskanaal. Sterker nog, het is het kanaal dat de meeste toptalenten aanlevert. Referral recruitment blijkt vaker bovengemiddeld presterende medewerkers op te leveren en heeft een vaste plaats gekregen in de wervingsactiviteiten van veel organisaties, zo geven de ondervraagden aan. Ruim twee op de drie wervingsspecialisten zegt referral recruitment effectiever te vinden dan sociale media, talentpools en uitzend-, detacherings- en werving- en selectiebureaus. Van de mensen die via de eigen medewerkers binnenkomen is volgens de respondenten meer dan een kwart een outperformer. In dat opzicht scoort referral recruitment beter dan welk ander wervingsmiddel ook.

Ambassadeurschap en employer branding

Een wervingsstrategie via het eigen personeel biedt tal van voordelen. Zo noemt de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie naast praktische voordelen als een smalle funnel, natuurlijke preselectie en snellere invulling van vacatures ook ambassadeurschap en employer branding als positieve effecten van referral recruitment. “Mensen geloven steeds minder reclame en steeds meer wat anderen in hun netwerk zeggen. Aan goed werkgeverschap wordt veel waarde gehecht. Daarnaast versterkt het ambassadeurschap van medewerkers voor de organisatie, specifiek voor werkgeverschap maar ook corporate. Bovendien blijven niet alleen de aangedragen kandidaten langer dan gemiddeld in dienst, dat geldt ook voor de aandragers doordat die bovengemiddeld betrokken zijn.”

Onduidelijkheid zorgt voor terughoudendheid

Websites van recruitmentbureaus geven volop tips over de succesvolle inzet van referral recruitment. Zo werken incentives vaak goed om het aantal aanbevelingen van eigen medewerkers te verhogen. Dat kan een bonus zijn, maar ook erkenning, vakantiedagen of een uitje. “Onderzoek wat jouw medewerkers het meest motiveert en stel dat in als beloning binnen je referral recruitment programma”, adviseert IT-jobsite Bonque. Zeker zo belangrijk is het om medewerkers te informeren over doelen, geboekte resultaten en over nieuwe vacatures. “Maak het gemakkelijk om een aanbeveling te doen want veel moeite of onduidelijkheid zorgt voor terughoudendheid. Houd medewerkers op de hoogte over het verloop van hun aanbeveling. Door ze bij het proces te betrekken zullen ze sneller nog eens iemand aanbrengen”, aldus Bonque.

Aangepaste candidate journey

Emerce Recruitment heeft een referral tool ontwikkeld waarmee geïnteresseerden uit het netwerk van medewerkers direct kunnen inschrijven. “Kandidaten komen daar in een gepersonifieerde website die toekomstige collega’s voorstelt, meer informatie over het bedrijf geeft en interessante vacatures toont. Als er geen passende vacature is kan de kandidaat een job alert aanmaken voor als er een passende baan vrijkomt. Een referral tool slaat de eerste stappen van ‘werken bij’ over en past de candidate journey aan zijn interesses aan.”

Nadelen van referral recruitment

Aan referral recruitment kunnen ook nadelen kleven. Veel genoemd wordt de kans op groepsvorming binnen de organisatie doordat medewerkers ook buiten de werkkring met elkaar omgaan. Ook kan er gemor ontstaan als niet heel inzichtelijk is gemaakt hoe de beloningssystematiek werkt voor het aanbrengen van een nieuwe kandidaat. Ook zou recruitment via eigen medewerkers minder diversiteit in de hand kunnen werken.

Bron: WorkingProgress